КФС №24 „Прозрение“


kfs24

КФС №24 „Прозрение“

Записан е Космоенергетическият канал „Майя“ – СХОППОЛ.
-Унищожава кодиращи и зомбиращи програми , включително любовна магия , заклинания , алкохолизъм , напускане на семейството и така нататък. Зомбирането – това е процес на въвеждане в съзнанието на човека емоционални реакции, философски принципи, които изцяло да детерминират неговата  външна дейност и вътрешното психическо състояние. Зомбирането по същество означава премахване  на старата личност  и въвеждането в човека на готови шаблони за всички негови умствени и емоционални процеси.
-КФС усилва космоенергетическите канали на слънчевия спектър в режим на просветление: Перун , духът на слънцето Ар , бога на слънцето Ра; слънчевия спектър – формулата на чиста светлина.

Каналите на слънчевия спектър също работят по възстановяването на вътрешните органи , стимулиране на очите , трансформацията на действащите  върху здравето на всеки електромагнитни лъчения, насърчаване на неговото духовното развитие и подмладяване.
cr