КФС „Хармония“


kfs harmoniqКФС-ХАРМОНИЯ -управлява материалните потребности с перспективата на духовния ръст; -стимулира постигането на успех в работата и бизнеса, кариерното израстване; -повишава духовното израстване на човека; -спомага за хармонизиране на личното пространство на човека; -помага за изчистване от негативните програми ; -съдържа част от базовите теми, записани на КФС“Любов“.
cr