КФС „Успех“


kfsuspehКФС-УСПЕХ
-стимулира хармонизирането и синхронизирането работата на двете полукълба на главния мозък;
-стимулира способностите за обучение;
-спомага за идентификация и проявяване на жизнения потенциал на човека;
-помага за формулиране на цели и определяне на приоритети;
-повишава нивото на финансово благополучие;
-активира вътрешния потенциал за постигане на поставените цели;
-профилактика на инсулти, стимулира по-бързото възстановяване/реабилитация/ на пост инсултни забоявания;
-спомага за реализиране на желанията и намеренията.
cr