КФС „Любов“


kfs LiubovКФС „ЛЮБОВ“
-привежда в енергийно състояние на любов;
-води до разбирането и осъзнаването на себе си като неделима част от Мирозданието, Вселената;
-стимулира развитието на внимателно отношение към природата, животните;
-помага да се хармонизират отношенията между различни поколения-родители и деца;
-спомага за развиване на хармонични взаимоотношения между мъжете и жените;
-помага в търсене на своята „втора половина“;
-нормализира всички физиологични процеси в организма;
-спомага за разформироването на родовите програми.
cr